Wagnergenootschap Nederland

Het Wagnergenootschap Nederland is een culturele vereniging die tot doel heeft het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de Nederlandse samenleving van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner (1813 -1883) en de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in zo breed mogelijke kring. Het WGN tracht dit o.m. te realiseren door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, studiedagen en congressen voor leden en niet-leden, het verstrekken van informatie, het periodiek uitgeven van het blad Wagner Kroniek, het verzorgen van een website en het uitzenden van jonge musici (stipendiaten) voor een intensieve studiereis naar de Bayreuther Festspiele.

Wagners muzikale invloed op latere componisten, zijn uitgesproken en vernieuwende opvattingen over het operatheater en de effecten van zijn werken en ideeën op de Duitse en internationale cultuur zijn onderwerpen waar het Wagnergenootschap Nederland zich mee bezig houdt.

Het Wagnergenootschap Nederland is in 1961 opgericht. De behoefte aan een speciaal op de componist Wagner gerichte vereniging kent een lange internationale traditie en bestaat al sinds de eerste opvoeringen in het Festspielhaus in Bayreuth in de jaren 1870. In Nederland ontstond in 1883/1884 de roemruchte Wagnervereeniging. Toen die na 75 jaar in 1959 haar activiteiten had gestaakt ontstond al snel de behoefte aan een nieuwe vorm van vervolgactiviteiten. Het huidige Wagnergenootschap staat dus in een bijzondere traditie.
Het is niet meer een organisatie die zelf voorstellingen organiseert, maar een die door middel van informatie en (muzikale) beleving op een toegankelijke wijze kennisverdieping biedt. Het WGN is aangesloten bij het Richard Wagner Verband International te Bayreuth met wereldwijd ca. 24.000 leden, verenigd in ca. 135 Wagnerverenigingen. De website heeft een Duits-, Engels- en Franstalige versie en biedt Wagnernieuws en achtergronden.

Het verenigingsorgaan Wagner Kroniek verschijnt viermaal per jaar. Naast artikelen over bepaalde aspecten van de werken van Richard Wagner bevat het blad nieuwsrubrieken, interviews en verslagen van voorstellingen in binnen- en buitenland. Deze verslagen zijn in de regel afkomstig van leden van het genootschap. Een selectie uit de inhoud is ook te vinden op de website. 

Ereleden

John Culshaw †, Herman Hoelen †, Hanni van Dijk-Hakkaart †, Hans Pot †, Hartmut Haenchen, Pierre Audi, Eva-Maria Westbroek, Frank van Aken, Edo de Waart, Henk de Vlieger, Marc Albrecht